Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kultakeskus Oy
Posti-osoite: Paroistentie 2 13600 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0414941-9

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hallintopäällikkö Otto Salminen

3. Rekisterin nimi

Kultakeskus verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus.

  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot.

  • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten verkkopalvelujen IP-, selailu- ja hakutiedot, palautteet ja kysymykset verkkosivuston lomakkeilta ja chat-palveluista, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään olemassa olevia asetuksia ja lakeja noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun toteuttamiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, tuotteiden, asiakaspalvelun, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämiseen, tilastointiin ja analysointiin, markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautelomakkeella, palautuskortilla, internetin ja verkkopalvelujemme kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

  • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

  • Yksityisistä ja julkisista rekistereistä

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta palvelua ylläpitävien ja kehittävien tai palvelukokonaisuuden tuotantoon tai palvelujen analysointityöhön osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

  • Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

  • Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

  • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Tietoja suojataan muun muassa palomuurin, salasanoin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

9. Evästeet

Internet-sivustollamme käytetään evästeitä. Eväste (cookie) on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeitä käytetään parhaan mahdollisen käyttökokemuksen takaamiseksi sekä tilastoimme sivujen näyttö- ja kävijämääriä sekä käyttäjän käyttäytymistä sekä selaintyypin palvelussa parantaaksemme palveluamme.

Useimmissa selaimissa evästeet vastaanotetaan automaattisesti, mutta useimmissa selaimissa asetuksia voi muuttaa siten, etteivät ne hyväksy evästeitä tai selain antaa valintamahdollisuuden. Evästeet voidaan sulkea pois myös selaimen turvallisuusasetuksista.

Käyttäjä voi itse myös valita hyväksyykö hän evästeiden tallentamisen käyttäjän laitteelle.

Se kuitenkin merkitsee, että monien selainten toimivuus rajoittuu. Ota huomioon, että suljettaessa evästeet pois, verkkosivustomme eivät välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

10. Sosiaalisen median liitännäiset ja muut ulkoiset palvelut

Rekisterinpitäjän Internet-sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä) tai sivuston käyttöön liittyvää tilastointi- ja analytiikkapalveluja (esim. Google Analytics).

Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen tai analytiikkapalvelut voivat lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessa käyttäjä saattaa sallia kolmansien osapuolten Internet-sivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli käyttäjä on kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.

Tällaisilla sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Rekisterinpitäjällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten Internet-sivuihin, eikä Rekisterinpitäjä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

11. Suoramarkkinointi ja asiakassuhdeviestintä

Asiakas voi saada saa asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellista asiakassuhdeviestintää ja kohdennettua markkinointia. Kohdennettua markkinointia voidaan osoittaa myös sähköisen uutiskirjeemme tilaajille ym. henkilöille, jotka jättävät sähköpostiosoitteensa verkkosivujemme palvelujen kautta (kt. kohta 6 rekisterin tietolähteet).

Uutiskirjeen lopussa on linkki, josta sen vastaanottamisen voi itsenäisesti lopettaa milloin tahansa, tai olemalla yhteydessä sähköpostitse rekisterinpitäjään.

12. Profilointi

Rekisterinpitäjä voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa rekisteröidy automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa esimerkiksi hänelle paremmin kohdennettuja viestintää konsernin toiminnasta. Profilointi voi tapahtua joko henkilön itsensä ilmoittamien kiinnostuksen kohteiden tai perustuen hänen tilaushistoriaansa tai toimiinsa Rekisterinpitäjän verkkopalveluissa (mukaan lukien Rekisterinpitäjän ylläpitämät sosiaalisen median palvelut).

13. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1.mainittuun osoitteeseen jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- jamielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse täi postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Ilmainen toimitus automaattiin tai Postiin yli 50 € tilauksille. Kotiinkuljetus 9,90 €. Nopea toimitus!

Ilmainen toimitus automaattiin tai Postiin yli 50 € tilauksille. Kotiinkuljetus 9,90 €. Nopea toimitus!

Jätä viesti


Tai ota yhteyttä